Kínai horoszkóp

Bíborcsillag horoszkóp - Rólad szól!

Fogantatási Naptár

Fogantatási horoszkóp

Rendezvényekre

Különleges jósdák, egyedi programok

Asztro-coach

Válaszd a jövőt! A sikerkulcs benned van!

Két Ösvény Tarot

Napi Tarot üzenetek - katt ide!

Mutasd az arcod, megmondjuk ki vagy!

Közzétéve: 2007. 05. 05. Írta: A. Juhász Nóra (Ituna) - okl. asztrológus Forrás: www.ezoterikus.hu
Értékelés
Az arckifejezések és arcvonások az élőlények legfőbb külső fizikai megjelenésének formái. De mi ennek az asztrológiai megközelítése?
A fiziognómia, mint tudomány vagy művészet létrejötte közel egyidős az asztrológiával. A kezdetek a messzi keleti Kínába nyúlnak vissza, ahol a legkorábbi 2-3000 éves feljegyzéseket találták. A kínaiak az arc különböző részeinek aprólékos vizsgálatával nemcsak a jellemre, karakterre vonatkozóan vontak le következtetéseket, hanem az illető múltjáról, jelenéről, jövőjéről, betegségeiről is információkat tudtak mondani.
Talán azt is mondhatnánk, míg az asztrológia az „amint fent úgy lent” alap tézis figyelembe vételével működik, addig a fiziognómia az „amint kint úgy bent” hipotézis figyelembe vételével operál.

Már az ókorban bizonyos asztrológiai és fiziognómiai megfigyelések azonosságot mutattak. Igy például a 4 alapkarakterre (víz = flegmatikus, levegő = szangvinikus, föld = melankólikus, tűz = kolerikus) vonatkozó alaparcforma megkülönböztetések:
A 7 ősbolygó által jellemzett alap arcformák

A Középkorban több nagy és jelentős fiziognómiai munka született európai írók tollából, ahol már konkrétan 7 típusba sorolták az arcformákat, ezen hét típust pedig az asztrológia 7 ősbolygója, ősanalógiája alá sorolták a következőképpen:


A következőkben részletesen is bemutatom ábrákkal a 7 alaptípus jellegzetességeit, kezdve a bolygó jellegével, amely a legfontosabb asztrológiai analógiás jelentéseket tartalmazza, majd a fiziognómiában az adott arctípus jellembeli karakter jegyeit sorolom fel, végül pedig részletes leírással szolgálok a legjellegzetesebb arcvonásokról.

1. A Hold arc jellegzetessége

KosKos

A Hold jelleg: vizes, nedves, nőies, negatív, passzív, önátadó, hangulat, tudatalatti, fantázia, emlékezés. Hold arcúak karaktere: kevés energia, lustaság, élet kényelmének szeretete, gazdag álomvilág, változékony természet, hipochondria. A Hold arc általában kerek, vagy legalábbis tojásdad formájú, különösen a telehold idején születetteknél lehet jól megfigyelni („holdvilágképű”). Jellemző még a sápadt érzékeny bőr, vékonyszálú puha haj, homlok alacsony de széles és lekerekített, vizenyős és kerek szem, rövid pisze vagy duzzadt, krumpli jellegű orr, kerek párnás pofi. Mindazok, akiknél a Rák jegy nagyon hangsúlyos a képletében (Ascendens jegye, a Nap és/vagy több bolygó, személyi jelölő, születési uralkodó is a Rákban tartózkodik, illetve az I. házban található a Hold) egy vagy több jellemző vonás mindenképpen megjelenik az arcformájában.


2. A Merkúr arc jellegzetessége

KosKos


A Merkúr jelleg: hideg, száraz, földies, légies, férfias és nőies, intellektus, logika, kommunikáció, mozgékonyság, kapcsolatteremtés. A Merkúr arcúak karaktere: derűs, vidám, szangvinikus, ideges, gyakran túlterhelt, nyughatatlan, töprengő, tanító vagy kereskedő típus, jó szervező, született politikus, olykor alattomos, másokat kihasználó. A Merkúr arc jellegzetessége a lefelé álló háromszögletű arcforma, az áll gyakran csúcsos vagy hegyes, szabályos harmonikus arcvonások, száj vagy túlzottan nagy vagy túlságosan kicsi, bőr sima tiszta, esetleg olajbarna, nagy szem világos vagy egész sötét-fekete, orr többnyire keskeny alul kiszélesedik, fogak kicsik és formásak.
Mindazok, akiknél az Ikrek jegy vagy a Szűz jegy nagyon hangsúlyos a képletében (Ascendens jegye, a Nap és/vagy több bolygó, személyi jelölő, születési uralkodó Ikrekben vagy Szűzben áll, illetve az I. házban található a Merkúr) egy vagy több jellemző vonás mindenképpen megjelenik az arcformájában.


3. A Szaturnusz arc jellegzetessége

KosKos

A Szaturnusz jelleg: negatív, hideg, száraz, passzív, férfias, koncentráltság, zárkózottság, mértékletesség, elővigyázatosság, komolyság. A Szaturnusz arcúak karaktere: nem túl boldog ifjú kor, nagy önuralom, epésen kritikus, határozott, szereti az egyedüllétet, szereti a természetet, gondolkodó, óvatos, gondos, konzervatív, szemérmes. A Szaturnusz arc formájára a felfelé álló trapéz alak felel meg leginkább, állkapocs valamivel szélesebb a homloknál. Az orca csontos, szögletes, kiálló pofacsont, beesett szemek. Fehér vagy sárgás bőr, hideg tapintású, anyajegyek szemölcsök jelenléte. Homlok igen magas, keskeny és többnyire ráncos. Szemöldök vastag bozontos, orr nagy sokszor csőrszerű, hosszú keskeny orrlyukakkal. Száj is nagy de vékony, komornak tűnő. Férfiaknál sűrű szakáll szőrzet. Mindazok, akiknél a Bak jegy vagy a Vízöntő jegy nagyon hangsúlyos a képletében (Ascendens jegye, a Nap és/vagy több bolygó, személyi jelölő, születési uralkodó a Bakban/Vízöntőben található, illetve az I. házban található a Szaturnusz) egy vagy több jellemző vonás mindenképpen megjelenik az arcformájában.


4. A Nap arc jellegzetessége

KosKos
A Nap jelleg: tüzes, férfias, meleg, száraz, aktív, cselekvőkészség, életerő, öntudat, egyéniség, tekintély, tudatosság. A Nap arcúak karaktere: kolerikus, haragos, vágy, hogy legyen valakivé, lendületes, türelmetlen, olykor alattomos, szerencsés típus, kiváló rábeszélő készsége van, agresszív modorú, nem túl hűséges, elbűvölő és kellemes, ingerlékeny, erős a nemisége, dicsekvő. A Nap arc felfelé álló háromszög formátumú, széles állkapocs, keskeny csúcsos homlok jellemzi. Szeme nagy, fénylő és tüzes (macskaszemek), ám sokszor halvány, merev tekintettel és bozontos szemöldökkel. A hajkorona (sörény) sűrű, hullámos, sokszor szőke, a férfiakra nem jellemző a kopaszodás és erős a szakállszőrzetük. Erős, markáns, férfias orr, két nagy általában elálló fül.
Mindazok, akiknél az Oroszlán jegy nagyon hangsúlyos a képletében (Ascendens jegye, a Nap és/vagy több bolygó, személyi jelölő, születési uralkodó az Oroszlánban található, illetve az I. házban ott a Nap) egy vagy több jellemző vonás mindenképpen megjelenik az arcformájában.


5. A Mars arc jellegzetessége


KosKos

A Mars jelleg: Pozitív, tüzes, száraz, meleg, férfias, akarat, energia, vágy, harc, szenvedély, bátorság, rombolás, kiáradó erotika. A Mars arcúak karaktere: kemény, eltökélt, energikus, könnyen dühbe gurul, sértődékeny, gyorsan megbocsátó, jó egészségű és fizikumú, sportos, türelmetlen, ösztönös, nyílt, őszinte, heves, társaságkedvelő, hódító. A Mars arc jellegzetesen négyzet alakú, arc magassága és szélessége nagyjából egyforma. A bőr vöröses, vagy szeplős sokszor sebhelyekkel tarkított. A szem nagy, sötét és parancsoló, a szemöldök dús és bozontos. Széles a homlok, és nem túl magas, az orr viszonylag széles és domború, harcias ívvel. Az állkapocs szögletes és erős, az ajkak nagyok de keskenyek, a fogak kicsik.
Mindazok, akiknél a Kos jegy vagy a Skorpió jegy nagyon hangsúlyos a képletében (Ascendens jegye, a Nap és/vagy több bolygó, személyi jelölő, születési uralkodó a Kosban/Skorpióban található, illetve az I. házban ott a Mars) egy vagy több jellemző vonás mindenképpen megjelenik az arcformájában.


6. A Vénusz arc jellegzetessége

KosKos

A Vénusz jelleg: Negatív, meleg, nedves, nőies, passzív, kellemesség, szépség, szerelem, szeretet, harmónia, művészet, szórakozás, báj, befogadó erotika. A Vénusz arcúak karaktere: Kedves, meleg, kifelé forduló, nyílt, társaságkedvelő, barátságos, érdeklődő, művészet kedvelő, szerelemre vágyó, társközpontú, jóhiszemű. A Vénusz arc jellemzően a lefelé álló trapézra hasonlít, a markáns férfias jellegű állkapocs keskenyebb, mint a homlok. Az arc kellemesen lágy, nőies, kerekded, orcán sokszor gödröcskékkel. A bőr tiszta és lágy, rózsás színárnyalatú. A szem nagy, csillogó, hosszú szempillákkal. Az orr egyenes, a nagy száj, amely sokszor vörös és formás, nőknél kifejezetten szexi jelleget kölcsönöz. Gyorsan növő sűrű haj másik éke az arcnak.
Mindazok, akiknél az Bika jegy és a Mérleg jegy nagyon hangsúlyos a képletében (Ascendens jegye, a Nap és/vagy több bolygó, személyi jelölő, születési uralkodó a Bikában/Mérlegben található, illetve az I. házban ott a Vénusz) egy vagy több jellemző vonás mindenképpen megjelenik az arcformájában.


7. A Jupiter arc jellegzetessége


KosKos
A Jupiter jelleg: Pozitív, meleg, száraz, férfias, tüzes, aktív, szétáradó, bölcsesség, igazságosság, hit, emberszeretet, jóakarat, nagyvonalúság, becsületesség. A Jupiter arcúak karaktere: Szerencsés, nagyra hivatott, becsületes, optimista, idealista, céltudatos, barátságos, törvénytisztelő, vezető típus, vallásos, gőgös, méltóságteljes. A Jupiter arc jellemzően hosszúkás és négyzetes, az állkapocs egyforma széles a homlokkal. A meredeken ívelő homlok magas, széles és ráncos, férfiaknál hátrahúzódó hajvonallal. A bőr sima, finom és kissé sápadt. A szem nagy, tiszta és csillogó, sarkában szarkalábakkal. Hosszú, széles, előreálló „görög” vagy „római” típusú orr. Közepes méretű szépen ívelt ajkak és fejhez simuló nagy fülek jellemzik őket.
Mindazok, akiknél az Nyilas jegy és a Halak jegy nagyon hangsúlyos a képletében (Ascendens jegye, a Nap és/vagy több bolygó, személyi jelölő, születési uralkodó a Nyilasban/Halakban található, illetve az I. házban ott a Jupiter) egy vagy több jellemző vonás mindenképpen megjelenik az arcformájában.

A fiziognómiai tanulmányok nem beszélnek az újonnan felfedezett bolygók: Uránusz, Neptunusz, Plútó által képviselt fizikai megjelenésről. A tapasztalatok a felfedezésük óta eltelt idő alatt csak csekély információval szolgálnak.

Uránusz: A Merkúr felsőbb oktávjának szokták tartani, más asztrológusok a Merkúr és Mars energiák fúziójaként tartják számon. Az Uránusz jelleg: Légies, száraz, hideg, pozitív, férfias, tevékeny, szétáradó, eredetiség, függetlenség, újítás, intuíció, reform.
Az Uránusz arcban bizonyosan megjelennek a merkúri esetleg a marsikus jellegzetességek. Az arc lehet aszimmetrikus, valamiben szokatlan, elütő. Ha másban nem, a hajviseletben, haj és arcfestésben, vagy testékszerekben a konformizmus elleni lázadás, az egyéniség valamilyen módon megjelenik.

Neptunusz: a Vénusz felsőbb oktávjaként tartják számon, mások a Hold és a Vénusz analógiájának keverékeként ismerik el. A Neptunusz jelleg: Vizes, meleg, negatív, nőies, passzív, érzékenység, befolyásolhatóság, önfeláldozás, áldozatkészség, egyetemes szeretet, inspiráció, érzékfeletti fogékonyság, irracionalitás. A Neptunusz arcban a vénuszi és a túláradó nedves jelleg miatt a holdi jellemzők, formák valamelyike bizonyosan megjelenik.

Plútó: A Mars bolygó felsőbb oktávjaként tartják számon. A Plútó jelleg: érdekesen kevert, tüzes és nedves, férfias és nőies, de túlsúlyban a pozitív, tüzes férfias jelleg, szélsőségesség, ellentétesség, oldás-kötés, építés-rombolás, átalakulás, halál, kíméletlenség, fanatizmus, regenerálódás. A Plútó arcnál a marsikus jellegzetességeken túl, sokszor lehet megfigyelni a színek (szem, haj, szőrzet) nagyon sötét, komor jellegét.

Figyelem! Egy ember ritkán hordozza magán egy jegy vagy bolygó-analógia tiszta megjelenési formáját, nagyon sokszor 2-3 vagy még több apró karakterisztikus elemből tevődik össze. A helyesen felállított pontos horoszkóp alapján azonban megfigyelhetők a jellemző arcvonások. A fiziognómia megfigyelései adott esetben komoly segítséget nyújthatnak az asztrológusnak a bizonytalan születési idővel rendelkező egyén képletének pontosításánál.

2006-08-17

Felhasznált irodalom:
Fehér István: Emberismeret az arcból
Rodney Davies: Mit mond az arc?
Gabányi Árpád: Arczisme
Friedrich Schwikert: Asztrológiai szintézis
Dr. Dubrovszky László- Dr. Eörssy János: A tradicionális asztrológia tankönyve
Forrás: www.ezoterikus.hu