Kínai horoszkóp

Bíborcsillag horoszkóp - Rólad szól!

Fogantatási Naptár

Fogantatási horoszkóp

Rendezvényekre

Különleges jósdák, egyedi programok

Asztro-coach

Válaszd a jövőt! A sikerkulcs benned van!

Napi Tarot Üzenet

Minden napi Tarot

üzeneted - katt ide!

Bonyolult az életed? Lehet, hogy a neved miatt?

Rendezvényekre kell egy jósda!

Csupán néhány programötlet a 200-ból:

Ismerje meg további ötleteinket! Családi nap, céges rendezvények, privát partyk, bálok? 17 évnyi tapasztalat, megújuló ötletek, ingyenes dekoráció!

Holdnaptár

Angyalok és Drágakövek! Hivd házhoz segítőidet így!

Közzétéve: 2007. 07. 12. Forrás: Ursula K.R.: Angyalok és Drágakövek
Értékelés
Léteznek olyan angyalok, akiket kifejezetten drágaköveken keresztül érhetünk el. Számunkra ők az angyalvilág új dimenzióit képviselik, pedig már sok száz éve várnak...
Új segítőket kapunk, hogy rajtunk keresztül gyógyítani kezdhessenek itt, a Földön.

Léteznek olyan angyalok, akiket kifejezetten a drágaköveken keresztül érhetünk el. Számunkra ők az angyalvilág új dimenzióit képviselik, pedig már sok száz éve szeretetteljes türelemmel és isteni bölcsességgel várnak, hogy most, amikor megérett rá az idő és tudatunk fejlettsége, eljöjjenek, és rajtunk keresztül munkálkodjanak a Földön.

A kövek világát eleven erő alkotja, minden kő, minden hegy állandó energetikai rezgésben van, még ha számunkra kívülről dermedtnek és élettelennek tűnnek is. A drágakövek és a kristályok titokzatos erőket rejtenek, amelyek azonban az avatatlan szem előtt rejtve maradnak. A szerzőnő, aki hosszú évek óta foglalkozik drágakövekkel és kristályokkal, nagyon jól ismeri őket, s könyvében a drágakövek angyalaival kapcsolatos személyes tapasztalatait írja le.

Angyalok és DrágakövekIdézzük meg Õket csiszolatlan hegyikristályokkal így:Természetes, csiszolatlan hegyikristályok

Az egészen tiszta és átlátszó hegyikristályok szellemünknek tudatosan már nem megtapasztalható és felfogható világát érintik meg és töltik be. A legvilágosabb, legtisztább fényben fürdő, hatalmas, erőteljes angyalok állnak kapcsolatban lényünk isteni magvával, és áramlanak be innen a felsőbb énen keresztül szellemtestünk aurájába. A tiszta kristály formájától függő en eltérő az angyal energiájának minősége és feladatköre is.
A természetes, tiszta, különálló kristálycsúcs "a szűkséghelyzetek angyalát" rejti magában. Ez az angyal segít nekünk, ha mi magunk kerülünk szorult helyzetbe vagy veszélybe, vagy ha hasonló gondokkal küzdő emberekhez sodor minket az élet. Szorultságunk vonatkozhat a testi síkra: lehet szó balesetről, műtétről vagy egy akut betegségről. Ilyenkor a kristályon keresztül spontán, aktív, cselekvő energia érkezik a kő angyalával. A szükség azonban vonatkozhat érzelmi helyzetekre is, amelyek a legnagyobb kétségbeeséssel töltenek el minket, míg már nem tudjuk, hogyan tovább.

Ha ilyenkor megérintünk egy ilyen tiszta kristálycsúcsot, és segítséget kérünk a szükséghelyzetek angyalától, tisztító, felszabadító energiát érzünk, és többnyire utasításokat is kapunk arra vonatkozóan, hogy hová kell tennünk a kristályt, illetve mit kell tennünk vele. Ez lehet egy testrész, amelyre rá kell helyeznünk a követ, hogy az angyal azon keresztül különösen hatékonyan tudjon működni, vagy egy "kezelési útmutató", amelyet követni kell, hogy az angyal energetikailag beavatkozhasson fizikai testünkbe vagy lelkünk és/vagy szellemünk finomabb anyagú testébe.

Az egységesen áttetsző, illetve tömör kristálycsoportok
, amelyek csúcsai eltérő irányba mutatnak, arra utalnak, hogy egyforma angyalok lényünk különböző területeit támogatják.

Nézzünk meg egy olyan kristálycsoportot, amelynek csúcsai különböző irányba mutatnak ugyan, de minden csúcsot zárványokkal átszőtt, átlátszó kristály alkot: itt a "szellemi vezetésangyalaival" állunk összeköttetésben, akik különböző jellemvonásainkra hatnak.

Egy ilyen angyal más irányba terelheti lényünk egy vagy több síkját.
Számtalan kombinációs és hatáslehetőség elképzelhető attól függő en, hogy hány csúcsa van egy kristálycsoportnak. A méret is azt jelzi, hogy milyen kifejezőerővel bír az adott angyal. Mi magunk is megtanulhatjuk felismerni, milyen angyalok jutnak el hozzánk egy kristállyal, és lényünk mely területeit érintik meg. Legbelül tudjuk, hogy minek kell megváltoznia bennünk, és a kristály szemlélése és ereje által erőteljesebben azonosulunk a bennünk zajló folyamatokkal - de a szellemi világ fényes angyalaival is, akik a segítségünkre sietnek. A kristályok képet és energiamezőt szolgáltatnak nekünk, így megújult tudattal fordulhatunk az angyalok világa felé.

Csiszolt hegyikristályok

Míg a csiszolatlan kristályok a bennünk lakozó energiákkal és az angyalok világának ősi erőivel kötnek össze minket, a csiszolt kristályokon keresztül felsőbb hierarchiához tartozó angyalok jutnak el hozzánk. Õk már maguk mögött tudnak bizonyos fejlődési folyamatokat, amelyen egyfajta finomodás értendő, és átalakító, transzformáló erőket keltenek életre bennünk, megáldanak és megjutalmaznak minket olyan magatartásformákért és tettekért, amelyek támogatják a hozzájuk kapcsolódó elbocsátási folyamatokat, így finomabb rezgésekkel gazdagodik az energiamezőnk.

Hegyikristály tojások

A tojás alakú kristállyal "a tiszta teremtőerő angyalai" jutnak el hozzánk. Ezek az angyalok védelmezőn ovális fényfelhőbe burkolnak minket, és betekintést. engednek a formáló gondolati erőkbe. Így olyan felismerésekre jutunk, amelyek szellemi ideák megvalósításához szükségesek. Itt azonban ismét különbséget kell tennünk a kristályok között átlátszóságuk és a tömörségük alapján, ami egyfajta specializálódást érzékeltet a gondolati erők síkján keresztül. Egy teljesen átlátszó, tiszta kristály tojás ré-
vén, amelyben egyáltalán nincsenek zárványok, a legfelsőbb szellemi és teremtő síkok válnak érzékelhetővé, mivel egyértelmúen kötődnek ehhez a kristályfajtához, annak révén koncentrálódnak, és ezzel hozzáférhetővé válnak számunkra. Mindez különös en erőteljesen segíti a tisztaságra és világosságra való törekvésünket szellemi intuícióink megvalósításában.

A zárványos, átlátszó kristály tojás esetében
a gondolatsémák síkjával állunk összeköttetésben, amelyeket a kristálynak köszönhetően átjár a fény. Szellemi képzetvilágunk megszilárdult sémáit úgyszólván forgószél ragadja el, és így megszabadulunk a felesleges szellemi ballaszttól.

Az inkább tejszerű, zárványokkal átszőtt kristály tojások a legmélyebb gondolati síkot érintik meg
, amely hétköznapi világunkkal áll összeköttetésben. A hétköznapi tevékenységek és logikusan dolgozó értelmünk alkalmazásának öröme kapcsolódik hozzá. Hétköznapi gondolataink megtisztulnak, és megtanuljuk megfékezni, koncentrálni, majd lassanként a megfelelő időben és a megfelelő helyzetben használni ezeket a gondolatokat, ahelyett, hogy beletörődnénk abba, hogy azok uralkodnak rajtunk, űznek bennünket és szétszórnak minket a szélrózsa minden irányába, ami csak elaprózza az energiamezőnket.

Hegyikristály piramisok

A hegyikristály piramisokon keresztül "az önmegvalósítás angyalaival" állunk összeköttetésben, akik ideaként, kívánságként, célként a tudatba továbbítják a lélek feladatait, hogy szellemi dimenzió ból meríthessünk erőt az anyagi sík feladatainak megvalósításához.
A piramisnak négy sarka van, amelyeken biztosan áll. Ez a forma erőt ad a materiális alap tökéletes megvalósításához, mégpedig a rendelkezésünkre álló szellemi potenciál bevonásával, amelyet a piramis csúcsa képvisel. A csúcs minden sarokkal össze van kötve, és háromszög alakban egyesíti két sarok erőmezejét, azaz az anyagi világ két szempontját. Ezáltal a világi célok egyesülnek az isteniekkel.

A tiszta, átlátszó kristálypiramisak
, amelyekben nincsenek zárványak, egyesítik a lélek tiszta, önzetlen szükségleteit az isteni fénnyel, hozzáférhetővé teszik őket akaraterőnk számára, hogy ezzel hozzájáruljanak egy eszmény megvalósításához.

A zárványas, átlátszó kristálypiramisok mozgásba hozzák megrekedt gondolati és érzelmi sémáinkat. Egy ilyen angyal révén élénkítő öröm árad szét a lelkünkben, ami szárnyakat ad tetteinknek, és segít abban, hogy tiszta szívvel, azaz a szellemi kibontakozást szolgáló motivációkkallássunk neki az új feladatoknak.
A tejszerű kristálypiramisak lehetővé teszik számunkra, hogy olyan erőket konc entrálj unk, manifesztáljunk, amelyek az anyagiasult lét leküzdését szolgálják. Bármennyire is törekszünk felfelé, a szellemi világgal való tudatos kapcsola tra, nem szabad figyelmen kívül hagynunk a föld követelményeit. Nagyszerű tanulási terület ez a lelkünk számára, hogy megismerjen, kiéljen, majd elhagyjon terhelt és terhes struktúrákat és kötöttségeket, és transzformációs folyamatok útján kívánatos, használható struktúrákká alakítsa át őket. A föld, valamint testünk, amely a világegyetem legsűrűbb rezgéseivel rezonál- s amit néha terhes megszorításnak érzünk -, csodálatos esélyeket kínál nekünk a lélek igényeinek kibontakoztatására. A "durvaanyagú" földön minden, azaz minden gondolat, minden kívánság, minden érzés sokkallassabban teljesül, mint a "finomanyagú" szellemi síkon. Szerencsére. Így elég időnk van arra, hogy megtanuljuk ellenőrizni a vágyainkat és a gondolatainkat, mielőtt azok manifesztálódnának. A szellemi síkon minden gondolat azonnal teremtő energiapotenciállá válik a megfelelő következmények kíséretében.

A tej szerű kristálypiramis révén olyan angyalenergiákkal kerülünk kapcsolatba, amelyek okítanak minket az "anyagiasításnak" eme folyamatában, és így megtanítják nekünk, miként ültethetjük át szellemi potenciálunkat a földi életbe, hogyan használhat juk azt a földi lét leküzdésére".

Néhány téma a kötetből:
• Hogyan viseljük a drágaköveket?
• Miként juthatunk gyógyító erő birtokába a kövek által?
• A drágakövekhez kapcsolódó angyalok
• Milyen jelentősége van a kövekben lévő szivárványlenyomatnak, és milyen hatása van életünkre?
• A különböző módon csiszolt kövek jellemzői
• Angyalmeditációk különböző kövekkel
• A drágakövek alakja és a hozzájuk kapcsolódó angyalok - a belső kapuk kulcsa
• A különböző kövek eltérő erői
• Hogyan léphetünk kapcsolatba a drágakövek angyalaival?
• Melyik kő mitől véd meg minket?

Legyünk szabadok és fogékonyak mindarra az újra, ami most feltárul előttünk! A drágakőangyalok kinyilatkoztatásaival a tudattalan új energiája áramlik életünkbe, és ezt az erőt a szerző segítségével alkalmazni tudjuk hétköznapjainkban is.
Működjünk együtt a drágakőangyalokkal az emberiség és a Föld gyógyítása érdekében!
. .
Szeretnéd megvásárolni ezt a könyvet? Megteheted! 1085 Budapest, József krt. 26
Szeretnéd megrendelni ezt a könyvet? Megteheted! Katt ide > Édesvíz Kiadó

Forrás: Ursula K.R.: Angyalok és Drágakövek

Bezárás