Kínai horoszkóp

Bíborcsillag horoszkóp - Rólad szól!

Fogantatási Naptár

Fogantatási horoszkóp

Rendezvényekre

Különleges jósdák, egyedi programok

Asztro-coach

Válaszd a jövőt! A sikerkulcs benned van!

Napi Tarot Üzenet

Minden napi Tarot

üzeneted - katt ide!

Te uralod a sorsod, vagy valaki más? (x)

Élj ritmusban a Holddal! (x)

Neked mi az angyali számkombinációd?

Mi az életcélod? Az optimizmus jó irány?

Holdnaptár

Ezoterikus filozófia II.

Közzétéve: 2006. 04. 04. Írta: H. P. Blavatsky Forrás: http://www.globenet.hu/teozofia/
Értékelés
Ez a cikk 4313 napja frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
H. P. Blavatsky könyve nyomán

A TITKOS TANÍTÁS: KÖVETKEZTETÉS
ELÕZETES MEGJEGYZÉS
A Bowen-féle feljegyzésekben (lásd tovább a 63. oldalon), H. P. Blavatsky azt ajánlja, hogy valamely bevezető tanulmányi program foglalja magába a Titkos Tanítás II. kötetének Következtetés-ét. A tárgyból amire ő itt utal - "az eljövendő fajok és alfajok" - nyilvánvaló, hogy az a Következtetés, amire a tanulmányozó figyelmét felhívja, az, ami a II. kötet első részének végén van. A következő szakaszokat a mű azon részéből választottuk ki, amely a CONCLUSION (Következtetés) feliratot viseli.
A TITKOS TANÍTÁS:
KÖVETKEZTETÉS
Eleget szóltunk, hogy kimutassuk, hogy általában a fejlődés, az események, az emberiség, és a természetben minden ciklusokban, periódusokban halad előre. Hét fajról beszéltünk, amelyből öt már majdnem teljesítette földi pályafutását, és állítottuk, hogy minden gyökérfaj, alfajaival és megszámlálhatatlan család osztályával és törzsével, a megelőző és a követő fajtól teljesen eltérő. Ez ellen azonban az antropológia és az etnológia az egyező tapasztalatok tekintélye alapján fog tiltakozni. A természettudósok azt állítják, hogy az ember - a bőr színét és típusát, és talán az arci sajátosságait, valamint a koponya kapacitásokat kivéve - mindig ugyanaz minden éghajlat alatt és a világ minden részében, még termetére nézve is. Mindezt állítják, de közben fenntartják, hogy az ember ugyanattól az ismeretlen őstől származik mint a majom, ami a fejlődése kezdetétől a kétlábúvá fejlődéséig, az alkat és forma végtelen változatai nélkül logikusan lehetetlen álláspont. Paradox nézeteikhez szívesen fogadják mindkét állítást fenntartó igen logikus személyeket. Ismét csak azokhoz fordulunk, akik kételkednek a mítoszok azon általános levezetésében, hogy "a külső természet látható működésének szemlélete", és úgy gondolják, hogy "kevésbé nehéz elhinni, hogy ezek az istenekről és félistenekről, óriásokról és törpékről, sárkányokról és mindenféle szörnyetegekről szóló csodálatos történetek mind inkább átalakulások, mintsem hogy kitalálások". A Titkos Tanítás csak az ilyen "átalakulásokat" tanítja, amelyek akár a fizikai természetben, akár a jelen emberiségünk emlékében és fogalmaiban vannak. Ez a Titkos Tanítás Szentélyeinek töretlen hagyományaira és feljegyzéseire alapozódó tanítás, a modern tudomány alig néhány száz éves tapasztalataira és egzakt megfigyelésekre alapozódó tisztán spekulatív feltételezéseivel szembesül. A szembesítés azután szinte elsöpri azt a sötétben font pókhálószerű elmélet-fátylat, amely alig néhány évezredet borít be, és amit az európaiak "történelmüknek" neveznek. Az Õsi Tudomány azt mondja nekünk: most hallgassátok meg az emberiség emlékeitől az én változatomat.
Az emberi fajok egyik a másikból születnek, nőnek fel, fejlődnek, megöregszenek és meghalnak. Alfajaik, nemzeteik ugyanezt a szabályt követik. Amennyiben a mindent-tagadó modern tudományuk és úgynevezett filozófiájuk nem vitatja, hogy az emberi család jól meghatározott típusok és fajok sokféleségéből tevődik össze, az csak azért van, mert ez a tény tagadhatatlan. Senki sem mondaná, hogy valamely angol, afrikai néger és japán vagy kínai között nincs külső különbség. Másrészt a legtöbb természettudós formálisan tagadja, hogy kevert emberi fajok, azaz teljesen új fajok magvai, napjainkban is keletkeznek.
Általános állításainkat ennek ellenére sem szándékoznak elfogadni. Azt fogják mondani, hogy akármilyen formaváltozásokon ment át az ember a hosszú történelem előtti múltban, számára a jövőben további változások nem lesznek (kivéve bizonyos módosulásokat mint a jelenben). Vagyis, hogy a hatodik és hetedik gyökérfajunk kitalálások.
Erre az a válasz, hogy: Honnan tudják Önök? Az Önök tapasztalata csak néhány ezer évre korlátozódik, vagyis kevesebbre mint az egész emberiség korának egy napja, valamint az ötödik gyökérfajunk aktuális kontinenseinek és szigeteinek jelenlegi típusaira. Hogyan mondhatják meg, hogy mi lesz vagy mi nem lesz? Addig is, a Szent Könyvek és a nem bizonytalan állításaik az alábbiakat jósolják.
Az atlantiszi faj kezdete óta sok millió év múlt el, de az utolsó atlantisziakat, árja elemekkel keverten, még 11.000 évvel ezelőtt is megtaláljuk. Ebből látszik az egyik faj roppant nagy átlapolása, a másik őt követő fajra, bár jellegzetességben és külső típusban az idősebb veszít jellegzetességeiből, és a fiatalabb faj új vonásalt, sajátosságait ölti magára. Ez a kevert emberi fajok minden kialakulásánál bebizonyosodott. Nos, az okkult bölcselet azt tanítja, hogy még most is, saját szemünk láttára új emberfaj és fajok kezdenek kialakulni, és hogy ez az átalakulás Amerikában fog történni, és csendben máris megkezdődött.
Alig háromszáz évvel ezelőtti tiszta angolszász Egyesült Államokbeli amerikaiak máris külön nemzetté váltak, és különböző nemzetiségek keveredése és összeházasodása folytán már suigeneris (sajátságos) fajjá váltak, nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. "Minden egységes és letelepedett kevert faj, friss keveredésekkel képes volt elsődleges faj szerepébe kerülni, " mondja de Quatrefages (francia antropológus, 1810-1892): "Jelen állapotában az emberiség legnagyobb részt bizonyosan így is alakult, hogy jelenleg meghatározatlan számos fajta keveredett egymással. " (The Human Species, 274. oldal).
Tehát az amerikaiak csupán három évszázad alatt pro tem.(egyelőre) "elsődleges fajtává" lettek, mielőtt elkülönült és minden más most létező fajtától szigorúan különböző fajtává válnak. Röviden szólva, ők a hatodik alfaj csírája és néhány további évszázad múlva határozottan ők lesznek annak a fajnak úttörői, akik minden új jellegzetességükkel a jelenlegi európai vagy ötödik alfaj örökösei lesznek. Azután körülbelül 25.000 évvel később, ők indítják az előkészületeket a hetedik alfaj megalakulására, addig, amíg világkatasztrófák és kataklizmák folytán - amelyek első sorozata egy napon majd Európát is elpusztítja és később az egész árja fajtát (ily módon mindkét Amerikára kihatva), valamint kontinensünk és szigetei peremeivel határos legtöbb szárazföldet is - életkörünk (Round) színpadán megjelenik a hatodik gyökérfaj. Mikor lesz ez? Ki tudhatja, kivéve esetleg a Bölcsesség Nagy Mestereit, de ők e témában oly hallgatagok, mint a felettük tornyosuló hófödte hegyormok. Minden amit tudunk az, hogy majd csendben létrejön... Az ötödik majd sok száz évezred folyamán lapolja át a hatodikat, lassabban változva mint az új utódja, amely termetben, általános fizikumban és mentalitásban még változik, ahogyan a negyedik átlapolta a mi ötödik árja gyökérfajunkat, és a harmadik átlapolta az atlantisziakat.
A hatodik nagy gyökérfajt előkészítő ezen folyamatnak a teljes hatodik és hetedik alfajon át kell tartania... Azonban az ötödik kontinens utolsó maradványai csak bizonyos idővel az új faj megszületése után fognak eltűnni; amikor másik új lakóhely, a hatodik kontinens jelenik meg a bolygó új vizei fölött, hogy az új jövevényt befogadhassa. Az új kontinensre mindazok is kivándorolnak majd, akik eléggé szerencsések voltak, hogy megmenekültek az általános katasztrófától. Hogy ez mikor lesz - az, amint már mondtuk - nem az íróra tartozik. Csak egy biztos: ahogyan a természet nem hirtelen ugrásokkal és nekiindulásokkal halad előre, és az ember sem változik hirtelen gyermekből érett emberré, ugyanúgy a végső kataklizmát is sok kisebb alámerülés és mind a vizek, mind a tűzhányók rombolásai fogják majd megelőzni. Az amerikai földrészen ma élő faj szíve az ujjongástól hevesen fog dobogni, amikor erről tudomást szereznek, de amikor a hatodik gyökérfaj elkezdődik, többé már nem lesz ott amerikai, valóban nem több mint európai; mert akkor újfajjá és sok új nemzetté váltak. De az ötödik még nem hal meg, hanem egy ideig még túlél: sok száz jövőbeni évezredig lapolja át az új fajt, és azzal együtt átalakul tovább - valamivel lassabban, mint az új utód -, amíg mentalitásában, általános fizikumában és termetében teljesen átalakult. Az emberiség nem fejlődik ismét óriásokká mint a lemuriak és az atlantisziak esetében. A negyedik faj fizikai fejlődése lefelé ment a létrán az anyagiasság legaljára, a jelenlegi faj az ívpálya felmenő ágán halad; viszont a hatodik majd gyorsan kinövi az anyag, sőt még a hús kötelékeit is.
Ilyenképpen lesz az újvilág emberiségének hivatása és karmája az, hogy egy eljövendő, az általunk most ismertnél kiválóbb és sokkal nagyszerűbb faj magvait vesse el. Az emberek által úgyszintén elfelejtett tényekhez tartozik, hogy az újvilág vitathatatlanul idősebb a mi Óvilágunknál. Ezt az Újvilágot Indiában Pátállá-nak nevezik, az Antipodoknak, vagyis az Alsóvilágnak.
Az anyag ciklusait majd a szellemiség ciklusai és teljesen kifejlődött elme követik. A páthuzamos történelem és fajok törvénye szerint, a jövő emberiségének többsége dicső adeptusokból áll. Az emberiség a ciklikus rendeltetés gyermeke, és egyetlen egysége sem menekülhet a még nem­tudatos küldetése elől, vagy szabadulhat meg a természettel való együttműködés terhétől. Az emberiség ezért majd faj fajt követően végzi kijelölt ciklusos zarándokútját. Éghajlatok fognak megváltozni, és már el is kezdték ezt a változást, minden ún. tropikus (sziderikus) év a másik után bocsát el egy-egy alfajt, csak azért, hogy a ciklus felmenő ívén újabb, magasabb fajt nemzhessen; míg más kevésbé szerencsés csoportok sora, - a természet kudarcai - egyéni emberekhez hasonlóan, maguk után nyomot sem hagyva tűnnek el az emberi családból.
Ilyen a természet menete a KARMIKUS TÖRVÉNY lendülete alatt: a mindig jelen és mindig keletkező természeté. Mert, egy csak kevés okkultista által ismert Bölcs szavaival mondva:
„A JELEN A MÚLT GYERMEKE; A JÖVÕT A JELEN NEMZI. ÉS MÉGIS, ÓH JELEN PILLANAT! NEM TUDOD-E, HOGY NEKED SEM SZÜLÕD NINCS, SEM GYERMEKED NEM LEHET: HOGY MINDIG CSAKIS ÖNMAGADAT NEMZHETED? MIELÕTT ELKEZDENÉD KIMONDANI 'ÉN VAGYOK AZ ELMÚLT PILLANAT, A MÚLT GYERMEKE,' TE MAGA AZ A MÚLT LETTÉL. MIELÕTT KIEJTENÉD AZ UTOLSÓ SZÓTAGOT, ÍME! NEM VAGY TÖBBÉ A JELEN, HANEM VALÓBAN AZ A JÖVÕ. ÍGY TEHÁT A MÚLT, A JELEN ÉS A JÖVÕ, AZ ÖRÖKKÉ-ÉLÕ HÁRMASSÁG AZ EGYBEN - AZ ABSZOLÚT MAHÁMÁJÁJA VAN."
SD II 437-446/II 455-465/III 434-444

FÁTYOLTALAN ÍZISZ
TÍZ PONTOS ÖSSZEFOGLALÁS
ELÕZETES MEGJEGYZÉS
Úgy tűnhet, hogy miközben H. P. Blavatsky első nagy művét kiadásra készítette elő, állandóan szem előtt tartotta, hogy a korabeli művelt olvasónak megmutassa, hogy amit mondani készül, a valóságban "nem a világ figyelmére szánt új jelölt". A Fátyoltalap Ízisz minden fejezetét régi és korabeli forrásokból kiválogatott kivonatokkal vezeti be, amelyek arra mutatnak rá, hogy sem a bemutatott állásfoglalások, sem az általa adott információ nem előzmények nélküli. Az utolsó fejezet több ilyen idézettel kezdődik, amiből egyet itt adunk közre. A fejezet elején a keleti bölcselet kiemelkedő vonásait kísérli meg összefoglalni, ahogyan azt az Ízisz két kötetében mutatja be. Azonban, mint már korábban említettük, abban az időszakban H. P. Blavatsky azzal a nagy mennyiségű anyaggal kísérletezett, amely akkor állt rendelkezésére, és kereste a módját hogyan adhatja azt tovább a világnak. Ezért nincs világos megkülönböztetés az alapvető elvek és a másodrendű részletek és illusztrációk között. A számozott pontokban való összefoglalás ezen első kísérlete, és A titkos tanítás későbbi megállapításai közötti kontraszt, feltűnő bizonyítéka saját fejlődésének, úgyis mint tanuló és mint tanító.

FÁTYOLTALAN ÍZISZ:
Tíz pontos összefoglalás
"Az élet problémája az ember. A mágia, vagyis inkább a bölcsesség, az ember belső lénye hathatóságának (potencialitásának) fejlett tudása. Ezek az erők isteni emanációk, mint ahogyan az intuíció az eredetük felismerése, és a beavatás a bevezetés abba a tudásba.... Ösztönnel kezdünk: a befejezés pedig a MINDENTUDÁS ".
A. Wilder
Részünkről szegényes ítélőképességről tanúskodna, ha feltételeznénk, hogy végig e művön át idáig is bárki más követett volna, mint metafizikus vagy valamilyen misztikus. Ha ez másképp lenne, bizonyosan azt tanácsolnánk neki, hogy ne fáradjon e fejezet elolvasásával; mivel bár semmit sem mondunk, ami nem szigorúan igaz, biztos, hogy az olvasó még a legkevésbé csodálatos elbeszélést is teljesen tévesnek venné, bármennyire is alátámasztott.
Hogy megértsük az ezek után leírt számos jelenségben működő természeti törvény alapelveit, az olvasónak szem előtt kell tartania az általunk egymást követően megmagyarázott keleti bölcselet alapvető előterjesztéseit. Ismételjük egész röviden:

1. Csoda nincs. Minden ami történik örök, megváltoztat­hatatlan, mindig működő törvényből következik. Valamely látszólagos csoda nem más, mint erők működése, amelyek ellentétesek azzal amit Dr W. B. Carpenter F. R. S. - nagytanultságú, de mégis keveset tudó ember - "a természet jól megállapított törvényei"-nek nevez. Miként osztályából sokan, Dr. Carpenter figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy lehetnek olyan, valamikor "ismert" törvények, amelyeket a mai tudomány most nem ismer.
2. A természet hármas: van látható, tárgyi természet; van láthatatlan, belső energizáló természet, a másik pontos mintaképe és éltető princípiuma; és e kettő fölött, szellem, minden erő eredete, az egyedüli örök és elpusztíthatatlan. Az alsóbb kettő állandóan változik; a felső harmadik nem.
3. Az ember ugyancsak hármas: van neki tárgyi, fizikai teste, éltető asztrál teste (vagy lelke), a valódi ember; és e kettőt beborítja és megvilágosítja a harmadik - a szuverén, a halhatatlan szellem. Amikor a valódi embernek sikerül az utóbbiba merülni, halhatatlan entitássá válik.
4. A mágia, mint tudomány ezen fenti elvek ismerete, valamint annak a módnak az ismerete, ahogyan a szellem mindentudását és mindenhatóságát, és annak a természeti erők feletti ellenőrzését az egyén még testi élete folyamán elsajátítani képes. A mágia mint tudományos tevékenység, ezen tudás gyakorlati alkalmazása.
S. Rosszhiszeműen, visszaélve használt titkos tudomány boszorkányság, varázslás, jótevő, jótékony alkalmazása igazi mágia vagyis BÖLCSESSÉG.
6. A médiumitás az adeptusság ellentéte; a médium idegen befolyások passzív eszköze, míg az adeptus aktívan ellenőrzi önmagát és minden alsóbbrendű hatalmat.
7. Minden ami valaha volt, van vagy lesz, az asztrál fénybe van feljegyezve, vagyis a nem látható világegyetem írótáblájára. A beavatott adeptus saját szellemi látását használva, mindent megtudhat ami valaha tudott volt vagy megtudható.
8. Az emberi fajok úgy különböznek egymástól szellemi adottságokban, mint a bőr színében, termetben vagy bármilyen más külső jellegzetességben. Egyes népeknél a természetes látnokság van elterjedve, másoknál a médiumitás. Mások a boszorkányság és varázslás rabjaivá válnak és gyakorlásának titkos szabályait nemzedékről nemzedékre adják tovább, a pszichés jelenségek többé-kevésbé tág eredményeivel együtt.
9. A mágikus képesség egyik mozzanata a belső ember (asztrál forma) tudatos és önkéntes visszahúzódása a külső emberből (fizikai test). Néhány médiumnál megtörténik a visszahúzódás, az azonban öntudatlan és akaratlan. Utóbbi esetben ezalatt a test kataleptikus állapotban van. Azonban az adeptusnál az asztrál forma távolléte észre sem vehető, mert a fizikai érzékszervek és az egyén csak mintha mélyen elgondolkozna, el lenne mélyedve.
10. A MÁGIA sarokköve a mágnesség és elektromosság, valamint tulajdonságuk, az összefüggések és hatásuk közvetlen gyakorlati ismerete. Különösen fontos a jártasság az állati és emberi világra való hatásukban. Mint a mágnesvasércnek, úgy sok más ásványnak is van különleges okkult tulajdonsága, amit minden gyakorló mágusnak ismernie kell, és ami az úgynevezett egzakt tudomány előtt teljesen ismeretlen. A növényeknek is csodálatos mértékben vannak hasonló misztikus tulajdonságaik, és a füvek, álmok, búbájolás titkai csupán elvesztek az európai tudomány számára, és mondani sem kell, számára ismeretlenek, kivéve néhány jellegzetes példát, mint az ópiumot és a hasist meg egyes kábítószereket. De még ennek a néhány dolognak az emberi rendszerre gyakorolt pszichikai hatását is, csak mint időleges mentális zavart tekintik. Theszália és Epirusz asszonyai, a Szabaziusz-i rítusok főpapnői, szentélyeik hanyatlásával titkaikat nem vitték magukkal. A mai napig megőrizték azokat, és akik szórna természetének tudatában vannak, azok más növények tulajdonságait is ismerik.
Néhány szóban összegezve, a MÁGIA az szellemi BÖLCSESSÉG. A természet anyagi szövetségese, és egyben tanulója és szolgája a mágusnak. Egy közös éltető princípium (elv) hat át minden dolgot, és azt a tökéletesült emberi akarat vezérelheti. Az adeptus a természetes erők mozgását természetfeletti fokban sarkalhatja a növényekben és az állatokban. Az ilyen kísérletek nem akadályozzák a természetet, hanem serkentik azt, mivel a fokozottabb éltető tevékenység feltételei adottak.
Az adeptus szabályozhatja és megváltoztathatja más, nem adeptus személyek fizikai és asztrális testének érzékelését és feltételeit. Választása szerint irányíthatja és felhasználhatja az elemek szellemeit. Viszont nem vonhatja ellenőrzése alá semmilyen élő vagy holt emberi lény halhatatlan szellemét, mivel minden ilyen szellem az Isteni Lényeg szikrája és nem vethető semmilyen idegen uralom alá.
Isis Unveiled II 587-590 (Fátyoltalan Ízisz )
H. P. B. a múlt héten különösen érdekesen beszélt A Titkos Tanítás-ról. Jó lesz, ha megpróbálok rendet teremteni és biztonságosan papírra vetni, amíg frissen az emlékezetemben van. Amint ő maga mondotta el, lehet, hogy harminc-negyven év múlva valaki számára hasznos lehet.
Először is tehát, a Titkos Tanítás csupán igen kicsiny töredéke az ezoterikus tannak, amit az Okkult Testvériség magasabb tagjai ismernek. Csak annyi van benne - mondotta, - amennyit a világ a következő évszázadban be tud fogadni. Ebből felmerült egy kérdés, amit a következőképpen magyarázott meg:
A "világ" a személyes természetében élő embert jelenti. Ez a "világ" a Titkos Tanítás két kötetében meg fogja találni mindazt, amit legmagasabb fokú értelmével megérthet, de nem többet. Azonban ezzel nem azt akarta mondani, hogy a tanítvány, aki nem "a világban" él, ne találhatna sokkal többet a könyvben, mint amennyit "a világ" talál. Minden forma, még a legkezdetlegesebb is, rejtve magában hordja "teremtőjének" arcképét. Ugyanígy valamely szerző műve is, akármilyen homályos, magában viseli a szerző tudásának rejtett képét. Ebből a mondásából arra következtetek, hogy a Titkos Tanítás mindent magában kell foglaljon, amit H. P. B. tud, és még sokkal többet is, hiszen nagy része olyan emberektől származik, akiknek tudása sokkal, de sokkal nagyobb az övénél. Továbbá félreérthetetlenül utal arra, hogy másvalaki esetleg találhat benne olyan tudást is, amivel ő maga nem bír. Izgalmas gondolat, hogy talán még én is lelhetek H. P. B. szavaiban olyan tudást, amiről ő maga nem tud. Sokáig foglalkozott ezzel a gondolattal. X később ezt mondta: "H. P. B. úgy látszik, kezd nem ura lenni a tárgynak", ami alatt, azt hiszem, azt értette, hogy elveszti bizalmát a saját tudásában. De Y és Z, valamint én is, azt hiszem jobban értjük, hogy mit akart mondani. Kétségtelenül azt mondja, hogy ne horgonyozzunk le nála, mint végső tekintélynél, sem senki másnál, hanem csupán és teljesen saját táguló észleléseinkre bízzuk magunkat.
[Későbbi jegyzet a fentiekhez: Igazam volt. Egyenesen megkérdeztem, és ő mosolygott és bólintott. Megér egy-két dolgot, hogy az ember elnyerje az ő jóváhagyó mosolyát! - (Aláírás) Robert Bowen.]

A) FÜGGELÉK
A Titkos Tanítás és tanulmányozása
Végre sikerült rávennünk H. P. B. -t, hogy mutassa meg a helyes utat a Titkos Tanítás tanulmányozásához. Hadd írjam le, amíg jól emlékszem rá.
Ha A Titkos Tanítás-t - mondotta - úgy olvassuk, oldalról oldalra, mint bármely könyvet, abból csak zavar keletkezhet. Az első dolog az, ha még évekbe telik is, hogy némileg felfogjuk az Előszó-ban megadott "Három alapvető elvet ". Kövessük ezeket nyomon az Ismétlés-ben - az I. kötet (I.rész) Összefoglalás-ában lévő számozott tételeket. Azután vegyük az Előzetes jegyzetek-et és a Következtetés-t a II. kötetből.
H. P. B. nagyon határozottan nyilatkozik a tanítás fontosságáról (ami Következtetés-ben van), ami a fajok és alfajok eljövetelével kapcsolatos. A szokásosnál nyíltabban mondta ki, hogy voltaképpen nincs olyasmi, hogy majd "eljönnek" a fajok. "Nincs sem JÖVÉS, sem MENÉS, hanem csak örök KELETKEZÉS" - mondja. A negyedik törzsfaj még mindig él. És él a harmadik és a második és az első is - vagyis megnyilvánulásaik jelen vannak a mi mostani anyagi síkunkon. Azt hiszem értem, mit akar mondani, de képtelen vagyok szavakban kifejezni. Ugyanígy itt van a hatodik alfaj is és a hetedik törzsfaj, sőt még a jövendő KÖRÖK emberei is. Elvégre ez érthető. A tanítványok, a Testvérek és az Adeptusok nem lehetnek a mindennapi ötödik alfaj emberel, mert a faj a fejlődés egyik állapota.
A tekintetben azonban nem hagy semmi kétséget, hogy ami az emberiség tömegeit illeti, (időben és térben) évszázadok választanak el még a hatodik alfajtól is. Úgy láttam, hogy H. P. B. különös aggályossággal hangsúlyozta ezt a pontot. Homályosan utalt azokra a 'beszélyekre és káprázatokra ", amelyek abból a gondolatból származhatnak, hogy az új faj már hajnalodik a világon. Szerinte egy-egy alfaj időtartama az emberiség nagy részére a sziderikus évvel esik egybe (a Föld tengelye által az égen leírt kör - körülbelül 25000 év). Ez pedig jól elhalasztja még az új fajt.
Az elmúlt három hét alatt igen érdekes ülésünk volt a Titkos Tanítás tanulmányozásának tárgyával. Rendbe szedem a jegyzeteimet és leírom, mielőtt elveszíteném azokat.
Jóval többet beszélt az "ALAPVETÕ PRINCÍPIUMRÓL". Azt mondja: Ha valaki azt képzeli, hogy A Titkos Tanítás-ból kielégítő képet kap a világegyetem szerkezetéről, annak tanulmányozása csak megzavarja. A Titkos Tanítás nem azért íródott, hogy ilyen végső ítéletet mondjon ki a létről, hanem hogy ELVEZESSEN AZ IGAZSÁGHOZ. Ezt a kifejezést sokszor megismételte.
Hiábavaló, sőt annál is rosszabb, ha elmegyünk olyanokhoz, akiket haladott tanulmányozóknak képzelünk - mondotta - és arra kérjük őket, hogy "interpretálják" nekünk a Titkos Tanítás-t. Nem tudják megtenni. Amennyiben megkísérlik, nem adhatnak többet száraz és lélektelen exoterikus tolmácsolásnál, ami távolról sem hasonlít az IGAZSÁGRA. Ha ezt a tolmácsolást fogadjuk el, akkor megrögzött eszmék mellett horgonyozzuk le magunkat, holott az IGAZSÁG túl van minden általunk megfogalmazható vagy kifejezhető eszmén. Az exoterikus tolmácsolások mind nagyon rendjén vannak, és ő nem is ítéli el őket, ameddig csak kezdők számára való útmutatásokként használják azokat, és e kezdők nem fogadják el ennél többnek. Persze sokan, akik a Teozófiai Társulatban vannak, vagy még később fognak csatlakozni, potenciálisan képtelenek túlhaladni a közönséges exoterikus fogalmakon. Vannak és lesznek azonban mások is, és azok számára kijelöli A Titkos Tanítás megközelítésének következő és igazi útját.
Gyertek úgy A Titkos Tanítás-hoz - mondja - hogy nem remélitek attól a lét végső igazságát, és semmi más gondolatotok ne legyen csak az, hogy ugyan mennyire vezethet el az igazság FELE. Lássátok a tanulmányban az elme gyakorlásának és fejlesztésének módját, amelyet sohasem befolyásol más tanulmány. Tartsátok be a következő szabályokat:
Akármit tanulmányozunk is A Titkos Tanítás-ban, a fogalomképzés alapjaként tartsuk észben a következő gondolatokat:
(a) MINDEN LÉTEZÉS (EXISTENCE) ALAPVETÕ EGYSÉGE. Ez az egység nagyon különbözik az egység közkeletű fogalmától, - mint amikor azt mondjuk, hogy egy hadsereg egységes; vagy hogy ezt a bolygót azzal a bolygóval mágneses erők vonalai egyesítik, vagy más effélét. A tanítás nem ez; hanem az, hogy a létezés EGY DOLOG, nem pedig egymáshoz kapcsolódó dolgok gyűjteménye. Alapjában véve EGYETLEN LÉNY van. Ennek a LÉNYNEK két aspektusa van, egy pozitív és egy negatív. A pozitív a szellem vagy a TUDAT. A negatív a SZUBSZTANCIA, a tudat alanya. Ez a Lény elsődleges megnyilvánulásában az Abszolútum. Mivel abszolút, semmi nincs rajta kívül. Õ az EGÉSZ-LÉNY (ALL-BEING). Oszthatatlan, különben nem volna abszolút. Ha egy részét el lehetne különíteni, a megmaradó rész nem volna abszolút, mert különben rögtön fölmerülne az ÖSSZEHASONLÍTÁS kérdése közte és az elkülönített rész között. Az összehasonlítás nem fér össze az abszolútsággal. Világos tehát, hogy ez az alapvető EGYETLEN LÉTEZÕ, vagyis Abszolút Lény kell legyen minden létező formában a VALÓSÁG.
Azt mondtam, hogy nekem ez ugyan világos, de nem hiszem, hogy minden alosztály fel tudná fogni. "A teozófia" - mondotta erre - azok számára van, akik tudnak gondolkozni, vagy akik rá tudják kényszeríteni magukat a gondolkodásra, nem a lusta észjárásúak számára. " Az atom, az ember, az Isten - mondotta - mindegyik külön­külön és együtt is, végső elemzésben Abszolút Létezés, ez az ő IGAZI EGYÉNISÉGEIK. Ezt a gondolatot kell mindig ott tartanunk elménk hátterében, hogy alapja legyen minden elképzelésnek, ami A Titkos Tanítás tanulmányozásából keletkezik. Abban a pillanatban, amikor elejtjük ( és ez igen könnyen megtörténhet, ha az ember az ezoterikus bölcselet sok bonyolult aspektusával foglalkozik), felülkerekedik a KÜLÖNÁLLÁS gondolata, és a tanulmány értékét veszíti. (b) A második megragadandó eszme az, hogy HOLT ANYAG NINCS. Minden még a legutolsó atom is él. Nem is lehet másképpen, hiszen minden atom maga is Abszolút Létezés. Ezért tehát nincs olyasmi, mint az éter "terei" vagy Ákásha, vagy nevezzük ahogyan akarjuk, ahol az angyalok vagy az elementálok fickándoznak, mint pisztráng a vízben. Ez közönséges elképzelés. A helyes elképzelés megmutatja, hogy az anyag minden atomja, mindegyik síkon maga is egy-egy ÉLET.
(c) A harmadik alapvető és szem előtt tartandó eszme az, hogy az ember MIKROKOZMOSZ. Mivel pedig az, az ég összes hierarchiái benne vannak. A valóságban azonban nincs sem makrokozmosz, sem mikrokozmosz, hanem EGY LÉTEZÉS. A nagy és kicsiny csak akkor nagy és kicsiny, ha valamely korlátozott tudat szemléli. (d) A negyedik és utolsó alapvető eszme az, amelyiket a NAGY HERMETIKUS AXIÓMA fejez ki. Ez voltaképpen összegezi és szintetizálja az összes többit.
Miként belül, úgy kívül; miként a nagy, úgy a kicsi; miként fenn, úgy alant; csupán csak EGY ÉLET ÉS TÖRVÉNY van; és aki működteti az EGY. Az isteni gazdálkodásban: semmi sem belső, semmi sem külső; semmi sem nagy, semmi sem kicsi; semmi sem magas, semmi sem alacsony.
Mindegy, hogy mit tanulmányozunk A Titkos Tanítás-ban, ezekkel az alapvető eszmékkel kell összefüggésbe hoznunk ezekhez kell viszonyítanunk.
Megemlítettem, hogy az efféle mentális gyakorlat bizonyára roppant fárasztó. H. P. B. mosolygott és igenlően bólintott. Az ember ne legyen bolond - mondotta - és ne kergesse magát a bolondok házába azzal, hogy mindjárt az elején túl sokat kísérel meg. Az ember agya az éber tudat eszköze és minden kialakított tudatos mentális kép az agy atomjainak változását és pusztulását jelenti. A mindennapi mentális tevékenység az agyban jól kitaposott ösvényeken halad, és nem kényszerít hirtelen alkalmazkodásra és anyagának pusztítására. Ez az újfajta mentális erőfeszítés azonban valami mást kíván: "új agybeli utak" kivájását, az agy apró életeinek más rendbe állítását. Ha ezt meggondolatlanul erőszakoljuk, súlyos kárt okozhat az agyunknak.
A gondolkodásnak ez a módja - mondotta - az, amit Indiában Dnyána Jógának neveznek. Amint az ember előre halad ebben a jógában, azt veszi észre, hogy fogalmak merülnek fel, amelyeket, bár tudatosak, nem tud kifejezni, sem semmiféle mentális képpé alakítani. Idővel ezek a fogalmak mentális képekké alakulnak. Akkor pedig nagyon kell vigyázni és nem szabad engedni, hogy félrevezessen a gondolat éspedig az, hogy ennek az újonnan megtalált és csodálatos képnek a valóságot kell ábrázolnia. Nem ábrázolja. Ha az ember tovább dolgozik azt látja, hogy az egykor csodált kép homályossá és ki nem elégítővé válik és végül egészen eltűnik, vagy elveti magától. Ez megint veszedelmes pont, mert az ember egy időre az ürességben marad, nincs semmi fogalom, ami támogathatná, és az ember kísértésbe esik, hogy jobb híján az elvetett képet elevenítse fel, abba kapaszkodjék. Az igazi tanulmányozó azonban nyugodtan tovább dolgozik, és hamarosan ismét formátlan fények jönnek, amelyekből idővel az előzőnél nagyobb és szebb képek keletkeznek. A tanuló azonban addigra már tudni fogja, hogy semmiféle kép sem ábrázolhatja az IGAZSÁGOT. Ez az utolsó csodálatos kép is elhomályosul és elenyészik csakúgy, mint a többi. Es így folyik ez tovább, amíg végül az ember felülemelkedik az elméjén és az elme képein és a FORMANÉLKÜLI világban él, amelynek azonban minden forma leszűkített visszatükröződése.
A Titkos Tanítás igazi tanulmányozója Dnyána Jógi, és a nyugati tanulmányozó számára a jógának ez az útja az igazi út. A Titkos Tanítás pedig azért íródott, hogy ezen az ösvényen útmutatókkal lássa el.
[Későbbi megjegyzés: Felolvastam H. P. B. -nek tanítása ezen megfogalmazását és kérdeztem, jól értettem-e őt. Buta tökfilkónak nevezett, ha azt képzelem, hogy bármit is helyesen ki lehet fejezni szavakkal. De mosolygott és bólintott, és azt mondta, hogy igazán jobban megértettem, mint valaha bárki más, sőt jobban mint ő maga meg tudta érteni.]
Nem is tudom miért írom le mindezt. Át kellene adni a világnak, de én túl öreg vagyok hozzá. Olyan gyermeknek érzem magam H. P. B. -hez képest, pedig tényleges évek tekintetében húsz évvel vagyok nála idősebb.
H. P. B. nagyon megváltozott, mióta két évvel ezelőtt találkoztunk. Csodálatos, hogyan tartja magát a súlyos betegségében. Ha az ember semmit sem tudna és semmit sem hinne, H. P. B. meggyőzné, hogy ő olyasvalaki, aki messzire van a teste és az elméje fölött. úgy érzem, különösen ezen utolsó összejövetelek alatt, mióta testileg annyira elesetté vált, hogy egy másik és magasabb szférából kapjuk a tanításokat. Mintha éreznénk és TUDNÁNK amit mond, nem pedig testi füleinkkel hallanánk. X tegnap este körülbelül ugyanezt mondta.
1891, április 19.
Robert Bowen
(Aláírás)
a királyi haditengerészet parancsnoka

B) FÜGGELÉK
Szanszkrit szavak szótára
H. P. Blavatsky Teozófiai glosszáriuma alapján készült feljegyzések.

Ákásha: Az egész teret átható finom szellemi esszencia.
Dhján Csohanok: A Kozmosz felügyeletével megbízott isteni Intelligenciák (a.m. Arkangyalok).
Dzyan: Bölcsesség, isteni tudás.
Kárapa: Ok.
Karma: Cselekvés; az ok és okozat törvénye.
Mahat: Egyetemes Intelligencia és Tudat.
Mancs: Elme; az emberben reinkarnálódó princípium, a magasabb Ego.
Manvantara: A megnyilvánulás vagy kozmikus tevékenység periódusa.
Máid: Illúzió; az észlelhető egzisztenciát lehetővé tevő kozmikus erő.
Múlaprakriti: Differenciálatlan szubsztancia; az anyag gyökere.
Násztika: Ateista, vagy inkább olyan ember, aki semmilyen istent vagy bálványt nem imád.
Parabrahman: Brahmanon túl; a személytelen, névtelen, egyetemes princípium; az Abszolút.
Prakriti: Általában a természet, az őseredeti szubsztancia.
Pralaya: A manvantarák vagy tevékenységi periódusok közötti nyugalom periódusa.
Purusha: Szellem.
Sat: Az egy örökké jelenlévő Valóság; az isteni Esszencia vagy Lét-ség.
Upádhi: Valami nálánál kevésbé anyaginak az alapja vagy hordozója.

Forrás: http://www.globenet.hu/teozofia/

Bezárás